ประชาสัมพันธ์

ช่องทางการช่วยเหลือผู้เกิดเหตุระเบิดในประเทศรัฐเซีย
ช่องทางการช่วยเหลือผู้เกิดเหตุพายุเข้าในประเทศฟิลิปปินส์
ช่องทางการช่วยเหลือผู้เกิดเหตุดินถล่มในประเทศชิลี

15 มีนาคม 2560 งานเลี้ยงวันแห่งชาติฮังการี

เนื่องด้วยในวันที่ 15 มีนาคม 2560 มีการจัดพิธีมอบเหรียญตราเกียรติยศที่สถานทูตฮังการี และได้จัดงานเลี้ยงฉลองให้ชาวฮังการีที่อาศัย

White God ฉายในประเทศฮังการี

วันที่ 11 มีนาคม 25060 มีกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ white God โดยมีผลงานของผู้กำกับ Kornél Mundruczó  โดยการจัดของเอกอัครราชทูตฮังการีที่ประจำอยู่ในประเทศไทย โดยอยา

นำเข้าอาหารไทยสู่ฮังการี

เอกด้วยเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยได้มีการจัด Event อาหารโดยมีการร่วมมือกับสำนักงาน Hungarian National Trading House  สาขาประเทศไทย ในครั้งนี้ชื่อว่า

วันครบรอบ 135 ปี ชาตกาล โซลตาน โคดาย

เอกอัครราชทูตได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวนสานธารณะ และสอนดนตรีให้แก่ผู้มาชมโดยใช้หลักการโคดายโดยมีกิจกรรมที่ประกอบด้วยตอนนี้

ประกาศ

ดูทั้งหมด

ที่ทำการ

ดูทั้งหมด

Verecke ut. 79, Budapest 1025

Tel. Consular matter (36-1) 439-0000,          000-0026                                                  Other matter (37-1) 888-8888

VOIP:  540901, 540902
Fax:    (36-1) 438-4023
Email:
onsulado-hungria@gmailmail.com    
            onehunggria@hotmail.com