Bela-Bartok

เฉลิมฉลองครบรอบ 135 ปี Zoltan Kodaly คีตกวีชาวฮังการี

March 29, 2018 admin 0

เนื่องในวาระครบรอบ 135 ปีของ  Zoltan Kodaly  ผู้เป็นทั้งคีตกวีและนักมนุษย์วิทยาทางด้านการดนตรีผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติชาวฮังการี  ด้วยเหตุนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตฮังการีจึงได้มีการจัดการแสดงดนตรีเปียโนในสวนสาธารณะ  รวมทั้ง workshop สอนดนตรีของ Zoltan Kodaly ให้แก่บรรดาเยาวชน ซึ่งมีการใช้หลักการของ Kodaly เข้ามาประกอบการสอนด้วย อีกทั้งหลักการสอนนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติแห่งองค์การ UNESCO  ซึ่งภายในวันนั้นประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ – วันที่ 27 เมษายน 2560 นักเปียโนชาวฮังการี […]

Bilateralrelations

ความสัมพันธ์แบบทวิภาคีระหว่างไทยกับฮังการี

March 26, 2018 admin 0

ประเทศฮังการี  อยู่ในบริเวณที่ราบ Carpathian ในโซนยุโรปกลาง ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีภูมิอากาศค่อนข้างอบอุ่น ในฤดูหนาวจะหนาวชื้น ส่วนฤดูร้อนก็อบอุ่นดี การทูต ประเทศไทยกับประเทศฮังการีได้มีความสัมพันธ์รวมทั้งมิตรภาพดีต่อกันมาเป็นเวลายาวนานมากกว่า 100 ปีแล้ว หากมองย้อนไปในประวัติศาสตร์ ในวันที่ 26 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จประพาสฮังการี ซึ่งการประพาสในครั้งนี้ เป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก  อีกทั้งไทยและฮังการียังได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน […]

Thai-investment-inHungary-

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศฮังการี

February 22, 2018 admin 0

ประเทศฮังการีพึ่งเปิดประเทศเสรีหลังจากการล่มสลายของคอมมิวนิสต์ได้ไม่นานมาก ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยรวมจึงยังคงอยู่ในสภาพยากจน แต่ฮังการีเองก็กำลังทำการเร่งปรับปรุงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศอย่างเต็มกำลัง ฮังการีเป็นประเทศซึ่งมีทรัพยากรทางธรรมชาติน้อยหากนำมาเทียบกับบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างโปแลนด์หรือสโลวาเกีย ฮังการีมีอัตราคนว่างงานภายในประเทศประมาณร้อยละ 9 รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 10 ซึ่งทางฮังการีเองก็พยายามทำให้อัตราเงินเฟ้อนั้นลดลง แต่มันเป็นไปได้ยากมาก เพราะประชาชนในประเทศพึ่งได้รับอิสรภาพในการใช้จ่าย พวกเขาจึงมีความต้องการอย่างแรงกล้าในการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าแบบวัตถุนิยมตามประเทศโซนยุโรปอื่นๆ เศรษฐกิจของฮังการีสามารถเติบโตได้เพราะมาจากสินค้าส่งออกรวมถึงการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ภายในประเทศ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี ค.ศ. 1989 ฮังการีกลับมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วกว่าอีกหลายๆประเทศในโซนยุโรป ฮังการีได้วางแผนการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากการวางแผนส่วนกลางไปสู่ระบบเสรีนิยมมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2535 โดยมีแนวทางสำคัญ ได้แก่ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ, ทำการเปิดเสรีการค้า […]

Hungary-

สถานที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจในฮังการี

February 12, 2018 admin 0

ประเทศฮังการี หรือมีชื่อเรียกๆ เต็มคือ สาธารณรัฐฮังการี เป็นประเทศซึ่งได้รับฉายาว่า ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ ด้วยความไปกับความงดงามของศิลปะอันหยัดยืนมาแต่ครั้งโบราณ   ที่ตั้งของเป็นประเทศนี้ไม่มีทางออกสู่ทะเล อีกทั้งยังเป็นประเทศมีอากาศค่อนข้างอบอุ่นอีกด้วย Buda Castle Buda Castle  มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวอันนานกว่า 8 ศตวรรษ ซึ่งสถานที่แห่งนี้นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาจะต้องตะลึงงันถึงความยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา มองเห็นได้ง่าย ถูกสร้าง เพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู บริเวณปีกของปราสาทเป็นจะที่ตั้งของ Hungarian National Gallery และ […]

วันครบรอบ 135 ปี ชาตกาล โซลตาน โคดาย

January 5, 2018 Phillip Pena 0

เอกอัครราชทูตได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวนสานธารณะ และสอนดนตรีให้แก่ผู้มาชมโดยใช้หลักการโคดายโดยมีกิจกรรมที่ประกอบด้วยตอนนี้ – 24 เมษา 2560 มีการแสงสดของ นักเปียโนชาวฮังการี นายมาร์แซลล์ แปเตอ ได้บรรเลงเพลงของโคดายซึ่งมีผู้มาร่วมชมกันอย่างล้นหลาม -28 เมษา 2560 นายมาร์แซลล์ ได้ทำการสอนดนตรีแก่ยาวชน โดยการใช้หลักการสอนของโคดาย สอนให้แก่นักเปียร์โน ไวโอลิน รวมนักนักประสานเสียง -8 พฤษภาคม 2560 นายมาร์แซลล์ ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น […]

นำเข้าอาหารไทยสู่ฮังการี

January 5, 2018 Phillip Pena 0

เอกด้วยเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยได้มีการจัด Event อาหารโดยมีการร่วมมือกับสำนักงาน Hungarian National Trading House  สาขาประเทศไทย ในครั้งนี้ชื่อว่า Hungarian Tasting Event โดยมีการนำอาหาร เครื่องดื่ม ของประเทศไทย ร่วมถึง ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร โดยสถานที่จัดในอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ที่โรงแรม Indigo ได้รับคำชม ความประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ […]

White God ฉายในประเทศฮังการี

January 5, 2018 Phillip Pena 0

วันที่ 11 มีนาคม 25060 มีกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ white God โดยมีผลงานของผู้กำกับ Kornél Mundruczó  โดยการจัดของเอกอัครราชทูตฮังการีที่ประจำอยู่ในประเทศไทย โดยอยากให้ชาวฮังการีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ดูหนังคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยหนังเรื่อง white God เป็นหนังเกี่ยวกับสุนัขพันทางที่ ที่ไม่ได้การดูแลจากเจ้าของ ปล่อยให้พวกมันเกิดการต่อต้านคน และจะไม่มีเชื่อฟังอีกต่อไป […]

15 มีนาคม 2560 งานเลี้ยงวันแห่งชาติฮังการี

January 5, 2018 Phillip Pena 0

เนื่องด้วยในวันที่ 15 มีนาคม 2560 มีการจัดพิธีมอบเหรียญตราเกียรติยศที่สถานทูตฮังการี และได้จัดงานเลี้ยงฉลองให้ชาวฮังการีที่อาศัยอยู่ในสำนักไทย โดยมีท่าน เอกอัครราชทูต ปีเตอร์ ยาคอป ได้มอบเหรียญกางเขนทองคำ ให้กับนาย นายพิพัฒ พะเนียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด และประธานหอการค้าไทย ในฐานะที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย ฮังการี และส่งเสริมการค้าขายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นเจ้าแรกในการเปิดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเจ้าแรกในประเทศฮังการีอีกด้วย ในเวลานั้นได้มีการจัดแสดงโชว์ ไวโอลิน ขับร้องเพลง มีการแสดงโชว์ของชาวพื้นเมืองของชาวฮังการีดั้งเดิมอีกด้วย […]